За нас - Елко мес ЕООД

Производствената дейност датира от 1995г.,като от самото начало на прозводствения процес ,стремежа на фирмата е да се произвеждат качествени продукти ,свързани с Българските традиции.


Продукцията на фирмата се реализира основно в България, като производството се състой от :

Малотрайни колбаси 
Трайни-варено пушени колбаси 
Варено-пушени деликатеси
Сурово сушени деликатеси
 

В България дейността се осъществява чрез дистрибутори в цялата страна, на които се предоставят продукти с гарантирано качество ,произведени при високи хигиенни изисквания и стриктен санитарен контрол.

При разпространението на продукцията ни основен дял заемат и дистрибуторите и клиентите ни по родното Черноморие - ресторанти , хотели , пицарии и фирми за кетъринг.


Философията на компанията е ориентиран към клиентите и неговите потребности ,затова нашия девиз е :
НА КЛИЕНТА С ЛЮБОВ

Днес в предприятието ни работят над 100 души – професионалисти и приятели, които споделят идеята ни да правим качествена и вкусна храна. 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

“ ЕЛКО МЕС” ЕООД  е собственик на  :

1. ЦЕХ ЗА КОЛБАСИ разположен в собствена база закупена от ПОАП намираща се в гр. Пловдив  ул. Брезовско шосе 170 в непосредствена близозост  до складовете на Търговия на едро.  Сградата е с застроена площ от 449кв.м.,с разгъната площ 1450.51 кв.м   разположена в Северната индустриална зона . Цеха за колбаси произвежда  над 30 вида пресни ,малотрайни и трайни колбаси по традиционни български рецепти , както и нови групи  колбаси по европейски рецети.

Всички колбаси  се произвеждат от висококачествени месни продукти при строго спазване на  рецептурните и технологичните изисквания ,под контрола на агенцията по  храните

2. Складова хладилна база в Пловдив ул. Брезовско  Шосе 170 в непосредствена близост с цеха за колбаси ,от където се извършва едрова търговия с колбаси собствено производство ,месо  месни продукти и др. хранителни стоки .

3. Складова – хладилна база в КК -   Слънчев Бряг, община Несебър, област Бургас. 

ОСНОВНИ ПАЗАРИ 

Собствената продукция се реализира  в  :

Пловдив , София, Първомай, Асеновград, Пазарджик, Кричим, Стара Загора, Смолян, Несебър, Бургас , Слънчев Бряг, Несебър, Варна .

Приоритетно се зареждат кооперации,болници,детски градини,ученически и студентски  и др. столове, за които клиенти изискванията  за качеството е на много високо ниво.